Informácie o prihlasovaní filmov na festival

Prihlásiť film do sekcie Najlepší protagonista v dokumentárnom filme

Nehanbím sa za svoju tvorbu a chcem vyhrať sekciu Wurst de la wurst (“Najhorší film“)

Som mladý nádejný talent a chcem sa zviditeľniť

Na čo čakáte?

FNNH

Filmová noc na hrade
sa uskutoční 15.7. - 18.7.2021, na Hrade Šariš

ORGANIZÁTOR

Nový film, o. z.

Škultétyho 28

080 01 Prešov

IČO: 421 054 04

DIČ: 202 277 14 98

 

KONTAKT

Mgr. Art. Peter Vlkovič

info@filmovanocnahrade.sk

www.filmovanocnahrade.sk

www.novyfilm.sk

ZDIEĽAJTE NÁS

Pin It on Pinterest